ปางวันเสาร์ จัดทำและเรียบเรียงโดย อณัญญา ภักดีธรรมสุข (www.numberniceic.com) ห้ามเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเพราะต่างคนพื้นดวงต่างกัน โดยเฉพาะถ้าเขาไม่ทำเราคนบอกคนที่เผยแพร่จะรับกรรมแลช่วยรับกรรมช่วยเขา @@การทำบุญแก้เคราะห์หนัก@@ วิธีแก้เคราะห์ปีนี้ให้ผ่อนหนักเป็นเบา (ตาม……………) 1. ไปบูชาพระพุทธรูปปางนาคปรก 9 นิ้ว หรือ 5 นิ้ว หรือ มากกว่าก็เยี่ยมเลย โดยหาได้ที่ร้านขายเครื่องสังฆภัณฑ์ (ให้บูชาพระประจำวันเสาร์เนื้อทองเหลืองหรือเนื้อสัมฤทธิ์เท่านั้น) **พระนี้ก่อนนำไปถวาย ต้องบอกกล่าวว่า เมื่อเรานำไปถวายแล้ว ขอให้พระท่านนำเอาพระไปตั้งให้คนได้กราบไหว้ด้วยนะคะ จะดีมาก 2. เตรียมเครื่อง สังฆทานเปียก(อาหารคาว+หวาน+ผลไม้) สังฆทานแห้ง (เครื่องใช้สงฆ์ที่จำเป็น+ยารักษาโรค) โดยต้องจัดเองเตรียมเองดีที่สุด เตรียมอย่างประณีต อย่าลืมธูป เทียน ไม้ขีด หลอดไฟ ....ถ้าอยากทำมหาสังฆทานเปียกและแห้ง 5 ชุดเพื่อถวายพระ 5 รูป(นิมนต์พระ 5 รูปรับสังฆทาน) นั่นจะดีมาก แต่...วัดนั้นไม่มีพระครบ 5 รูป และถ้าท่านไม่มีเงินไม่มีงบให้ทำ 1 ชุด เพื่อถวายพระ 1 รูป 3. เตรียมผ้าไตรจีวรอยากดี 1 ชุด สำหรับถวายพระ 1 รูป หรือเตรียม 5 ชุด ถ้าเป็นมหาสังฆทาน (ถ้ามีงบประมาณ) 4. เตรียมดอกบัวสดๆ 2 กำ (1 กำถวายพร้อมสังฆทาน อีก 1 กำ นำไปถวายพระประธานในโบสถ์) 5. เตรียมน้ำ 1 แพ็ค หรือ กี่แพ็คก็ได้ ตามศรัทธา ถ้าเป็นคุณตุ๊กตาแนะนำให้ถวายน้ำให้วัด 7 แพ็ค หรือ 10 แพ็ค 21 แพ็ค หรือ 19 แพ็คต่อครั้งได้ก็จะดีมาก 6. ถ้าวัดที่ที่เติมน้ำมันตะเกียงสำหรับจุดธูปเทียนก็ให้ซื้อน้ำมันพืชไปเติมน้ำมันตะเกียงด้วย 7. เตรียมน้ำ 2 ขวดใหญ่ขนาด 1.5 ลิตร เพื่อเอาไว้กรวดน้ำ 8. เตรียมเงิน 10 บาท ใส่ซองถวายพร้อมสังฆทานทุกชุด และ จะถ้ามีจิตศรัธาจะใส่ซองถวายเพิ่มต่างหากก็ได้ @@@เมื่อเตรียมของเสร็จแล้ว ในวันรุ่งขึ้นให้ตื่นมาแต่เช้าตรู่ทำจิตใจให้ผ่องใส สะอาด สว่าง แล้วให้.................@@@ จุดธูป..10.. ดอก หน้าหิ้งพระในบ้าน ว่าคาถา “โส มา ณะ กะ ริ ถา โธ” ..10.. จบ ปักธูป แล้วยกพระพุทธรูปปางนาคปรกที่บูชามาไว้แล้ว ขึ้นใส่หัว ระหว่างที่ยกใส่หัวให้กล่าวว่า............ “”ขออานิสงส์ของการสร้าง…พระพุทธรูปปางนาคปรก….ชื่อ..พระเสาร์.. ไว้ในพระพุทธศาสนาครั้งนี้ ขอจงช่วยให้เรื่องร้ายในชีวิตของข้าพเจ้าที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจงหมดไป ไม่ว่าจะเป็น อุปสรรค ปัญหาในชีวิตทั้งการเงินการงาน ทุกข์ โศก โรคภัยไข้เจ็บ อุบัติเหตุเภทภัย อันตราย ภัยพิบัติทั้งหลายทั้งปวง ขอจงหมดไปด้วยเทิด หากยังมีสิ่งใดที่ไม่ดีหลงเหลืออยู่ขอ …พระพุทธรูปปางนาคปรก….ชื่อ..พระเสาร์.. จงช่วยรับไปด้วยเทิด นับจากวันนี้ไป ขอให้ข้าพเจ้า จงมีแต่ความสุขสมหวังมีแต่สิ่งดีๆบังเกิดด้วยเทิด สาธุๆ สาธุ ........แล้ววางพระลงเตรียมไปถวายพระในเช้าวันนั้น...... (ระวังเราแนะนำธูปสั้น และถ้ามีคนเฝ้าดูจะดี เดี๋ยวมีไฟไหม้ ) 7. ตอนเช้าวันนั้นให้เดินทางไปร่วมทำบุญตักบาตรที่วัด พร้อมนำเครื่องสังฆทานทั้งเปียกและแห้ง+เงินใส่ซองที่เตรียมไว้ไปถวายพระ โดยต้องมีการกล่าวถวายสังฆทานด้วย ดังนี้ หมายเหตุ : ขณะยกถวาย ขอให้เชิญพระเสาร์เทวา ตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรจงมาร่วมอนุโมทนาบุญ จงมารับเอาผลบุญ อันเกิดจากที่ข้าพเจ้าทำบุญทำสังฆทานนี้ด้วยเทิด a. อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุโน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหารกับของที่เป็นบริวาร ทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับซึ่งภัตตาหารกับของที่เป็นบริวารทั้งหลาย เหล่านี้เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญ 8. เสร็จแล้วนำพระพุทธรูปปางนาคปรกที่อธิษฐานจิตแล้วไปถวายพระ โดยต้องมีการกล่าวถวาย พระพุทธรูป (ต้องกล่าวถวายนะ) ดังนี้ หมายเหตุ : ขณะยกถวายขอให้เชิญพระเสาร์เทวา ตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรจงมาร่วมอนุโมทนาบุญ มารับเอาผลบุญ อันเกิดจากที่ข้าพเจ้าทำบุญถวายพระพุทธรูปนี้ด้วยเทิด a. อิมัง มะยัง ภันเต พุทธะรูปัง ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมัง พุทธรูปัง ปะฏิคคันหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย พระพุทธรูปแด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับซึ่งพระพุทธรูปนี้ เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญ 9. นำผ้าไตรจีวรไปถวายพระ โดยต้องมีการกล่าวถวายผ้าไตรจีวรด้วย หมายเหตุ : ขณะยกถวายขอให้เชิญพระเสาร์ ตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรจงมาร่วมอนุโมทนาบุญ มารับเอาผลบุญ อันเกิดจากที่ข้าพเจ้าทำบุญทำทานถวายผ้าไตรจีวรนี้ด้วยเทิด a. อิมานิ มะยัง ภันเต ติจีวะรานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ ติจีวะรานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคันหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายผ้าไตรจีวรกับทั้งบริวารเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์ จงรับผ้าไตรจีวรกับทั้งบริวารเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญ *** หลังจากนั้นพระท่านจะให้กรวดน้ำตาม สำคัญให้เรากล่าวขณะพระสวดพร้อมกรวดน้ำว่า………....... “ บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำดีแล้วในวันนี้ ข้าพเจ้าขอแผ่บุญ ขออุทิศบุญนี้จงไปถึงซึ่ง พระเสาร์ พระเสาร์เทวา ตลอดจนคุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ เทพเทวาทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน เทพเทวาผู้ปกปักรักษาตัวข้าพเจ้า…ชื่อสกุล… คุณบิดามารดา ปู่ย่าตายาย บรรพบุรุษ คุณครูบาอาจารย์ ญาติ มิตร อริ ศัตรูของข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งในอดีตชาติปัจจุบันชาติ พระภูมิเจ้าที่แม่พระธรณี ผีบ้านผีเรือน เปรต สัมพเวสี ตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงของข้าพเจ้า ขอทุกคนทุกท่านทุกผู้ทุกนามทั้งที่เอ่ยนามและไม่ได้เอ่ยนามก็ดีขอจงมาร่วมอนุโมทนากับผลบุญผลกุศล จงมารับเอาผลบุญผลกุศลที่ข้าพเจ้าได้แผ่บุญได้อุทิศบุญไปให้นี้เถิด เมื่อทุกท่านรับบุญแล้ว เมื่ออนุโมทนาบุญแล้ว ขอท่านจงอโหสิกรรมให้แก้ข้าพเจ้าและขอจงละเว้นโทษภัยให้แก่ข้าพเจ้า….ชื่อสกุล…ในกาลบัดนี้ แลด้วยผลแห่งบุญนี้ขอทุกคนทุกท่านทุกผู้ทุกนามทั้งที่เอ่ยนามและไม่ได้เอ่ยนามก็ดีรวมทั้งข้าพเจ้านาง...ชื่อสกุล...จงพ้นจากทุกข์ทั้งปวง ขอจงมีความสุขยิ่งๆขึ้นไป และจงมีบารมีสูงยิ่งๆขึ้นไปด้วยผลแห่งบุญนี้ด้วยเทิด สาธุ สาธุ สาธุ **** เมื่อถวายเสร็จแล้ว กรวดน้ำแล้ว ให้เอาดอกบัวอีกกำที่เตรียมไว้ไปถวายพระประธานในโบสถ์ถ้ามีน้ำมะพร้าวอ่อนด้วยยิ่งดี ขอพรท่านฝากสิ่งไม่ดีไว้กับท่านให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ช่วยรับไป ตอนเดินออกจากโบสถ์ห้ามหันหลังกลับไปดูเด็ดขาด**** 10. เมื่อกรวดน้ำเสร็จแล้ว ให้ไปตลาดสดแล้วไปซื้อปลาที่กำลังจะฆ่าจำนวน 10 ตัว แล้วนำไปปล่อยโดยก่อนปล่อยให้จับถุงปลาแล้ว กล่าวดังนี้ “””ข้าแต่แม่พระธรณี แม่พระคงคา แม่พระเพลิง แม่พระพาย ข้าพเจ้า….ชื่อ-สกุล……ข้าพเจ้าขอฝากทุกข์โศกโรคภัย และเสนียดจัญไรทั้งในกายนอกกาย ตลอดจนอุปสรรคปัญหา และอันตรายภัยพิบัติทั้งปวงไปพร้อมกับปลาทั้ง 10 ตัวที่ข้าพเจ้าจะปล่อยในวันนี้ ขอให้สิ่งอัปมงคลทั้งหลายทั้งปวงจงไหลไปพัดไป ขอให้กลับกลายคืนสู่ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุลม ธาตุไฟ จงกลับกลายเป็นอากาศธาตุไปทันที ขอ พระเสาร์เทวา และ เทวดาผู้ปกปักรักษาตัวข้าพเจ้า ขอแม่พระธรณี แม่พระคงคา แม่พระเพลิง แม่พระพาย และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง จงมาร่วมอนุโมทนากับผลบุญนี่เถิด เมื่ออนุโมทนาแล้ว ขอผลบุญที่บังเกิดผลจงแผ่ถึงแก่ท่านทุกผู้ทุกนามโดยทั่วกัน และด้วยอานิสงค์ผลบุญนี้ขอทุกๆท่านจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า ขอจงละเว้นโทษภัยให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดและนับจากวันนี้เป็นต้นไปขอให้ชีวิตของข้าพเจ้านับจากนี้เป็นต้นไปขอให้ข้าพเจ้ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรง………………”(ว่าเอาอะไรที่ดี)............... 11. เมื่อปล่อยปลาเสร็จแล้วให้นำน้ำ 2 ขวดใหญ่ๆที่เตรียมไว้ไปกรวดน้ำที่ใต้ต้นไม้ใหญ่เอาใบไม้รองโดยใช้คำกล่าวดังนี้ =@@ ขวดแรก@@= “สาธุ สาธุ สาธุ ข้าพเจ้า ……ชื่อสกุล……ในวันนี้ข้าพเจ้าได้มาทำบุญทำทาน ถวายสังฆทาน..... พร้อมถวายพระพุทธรูปพร้อมผ้าไตรจีวร และยังได้ปล่อยปลาปล่อยชีวิตที่กำลังจะถูกฆ่า เป็นจำนวน....10…ตัว เพื่อบูชา….พระเสาร์….ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ตั้งใจทำบุญทำดีทำแล้วในวันนี้ หากมีผลบุญบังเกิดข้าพเจ้า ชื่อ-สกุล ขอแผ่บุญนี้จงไปถึงพระเสาร์ พระเสาร์เทวา ขอพระเสาร์ผู้ให้โทษแก่ชะตาของข้าพเจ้า จงมาร่วมอนุโมทนาบุญ ขอพระเสาร์จงมารับเอาผลบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ไปให้นี้ เมื่อรับแล้ว เมื่ออนุโมทนาบุญแล้ว ด้วยอานิสงค์ผลบุญนี้ขอพระเสาร์จงโปรดเมตตาละเว้นโทษภัยให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทิด และด้วยผลแห่งบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้า -----ชื่อสกุล---จงปราศจากทุกข์ โศก โรคภัย ขอจงมีแต่ความสุขกายสุขใจ จงเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า มีความสุขสมหวังบังเกิดผลด้วยเทิด สาธุ สาธุ สาธุ =@@ขวดที่สอง@@= “สาธุ สาธุ สาธุ ข้าแต่คุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ข้าแต่เทพเทวาดละแม่พระธรณีโปรดจงเป็นสักขีพยานและโปรดจงบอกบุญและช่วยนำส่งผลบุญผลกุศลที่ข้าพเจ้า ……ชื่อสกุล……ได้ทำดีแล้วในวันนี้ด้วยการทำบุญ ถวายสังฆทาน ถวายพระพุทธรูปพร้อมผ้าไตรจีวร ถวายปัจจัยไทยทาน และได้ปล่อยปลาปล่อยชีวิตที่กำลังจพตาย เป็นจำนวน...10…ตัว หากมีบุญกุศลใดๆบังเกิดผล ข้าพเจ้าขอแผ่บุญกุศลและอุทิศผลบุญผลกุศลนี้จงไปถึงซึ่ง พระเสาร์เทวา และเทพเทวาผู้เสวยอายุของข้าพเจ้า ชื่อ-สุกล ตลอดจนถึงคุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ โดยเฉพาะสมเด็จพุทฒาจารย์โต พรหมรังสี หลวงปู่ทวด หลวงปู่มั่น หลวงปู่สรวง หลวงหมุน ฐิตสีโล หลวงปู่หงส์ พรหมปัญโญ หลวงปู่คำบุ คุตตจิตโต หลวงปู่ผาด ฐิติปัญโญ หลวงปู่ผาด อภินนโท เทพเทวาทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน แม่พระธรณี พญาครุฑ พญานาคราช พระยายมราช ตลอดจน เทวดาผู้ปกปักรักษาตัวข้าพเจ้า…ชื่อสกุล… คุณบิดามารดา ปู่ย่าตายาย บรรพบุรุษทุกคน คุณครูบาอาจารย์ ญาติ มิตร อริ ศัตรูของข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งในอดีตชาติปัจจุบันชาติ พระภูมิเจ้าที่ ผีบ้านผีเรือน เปรต สัมพเวสี ตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงของข้าพเจ้า และข้าพเจ้า ชื่อ-สกุล ขอทุกคนทุกท่านทุกผู้ทุกนามทั้งที่เอ่ยนามและไม่ได้เอ่ยนามก็ดีจงมาร่วมอนุโมทนากับผลบุญผลกุศลที่ข้าพเจ้าได้แผ่บุญไปให้...ได้อุทิศบุญไปให้นี้เถิด ขอทุกท่านจงมารับเอาผลบุญผลกุศลที่ข้าพเจ้าได้แผ่บุญ....ได้อุทิศบุญไปให้นี้เถิด เมื่อ อนุโมทนาบุญแล้ว เมื่อรับบุญนี้แล้ว หากมีสิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำล่วงเกินท่านไปไม่ว่าจะด้วย กาย วาจา ใจ ด้วยความรู้เท่าถึงการณ์ หรือไม่รู้เท่าถึงการณ์ก็ดี ด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดี ขอทุกท่านจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าในกาลบัดนี้เถิด ขอทุกท่านจงละเว้นโทษภัยแก่ข้าพเจ้าด้วยเทิด และด้วยผลแห่งบุญนี้ด้วยอานิสงค์ของบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำดีแล้วในวันนี้ ขอทุกท่านจงปราศจากทุกข์ทั้งปวงขอจงมีความสุขจงมีบารมีสูงยิ่งขึ้นไปขอจงได้จงมีเหมือนที่ข้าพเจ้าพึ่งได้ด้วยผลแห่งบุญนี้หนุนส่งให้ด้วยเถิด และด้วยผลแห่งบุญนี้ด้วยอานิสงค์ของบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำดีแล้วในวันนี้ ขอจงมาหนุนนำให้ชีวิตของข้าพเจ้า…ชื่อสกุล…นับจากนี้เป็นต้นไปขอจงพบทางสว่างทั้งทางโลกทางธรรม ขอจงแคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกข์โศกโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง ขอให้หลุดพ้นจากอุปสรรคปัญหา อุบัติเหตุเภทภัยภัยพิบัติทั้งปวงด้วยเทิด ขอจงมีแต่ความสุขความเจริญ ขอจงรุ่งเรืองก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การเงิน การเรียน ความรัก ขอให้เงินทองไหลมาเทมา จะค้าจะขายก็ขอให้มีกำไรดีมีกำไรเพิ่มพูนๆร่ำรวยๆ ขอจงมีความสุข มีความสุข มีความสุข สมหวังทุกอย่างทุกประการด้วยเทิด สาธุ สาธุ สาธุ” จัดทำและเรียบเรียงโดย อณัญญา ภักดีธรรมสุข (www.numberniceic.com) ห้ามเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเพราะต่างคนพื้นดวงต่างกัน และถ้าเขาไม่ทำเราคนที่เผยแพร่จะรับกรรมแทน